Formex 2015

21 januari 2015

På Formexmässan i januari visades berättarkorten "Det var en gång..." De inspirerar till storytelling, man gör helt enkelt en gemensam berättelse, utifrån de kort man tar upp. Många positiva kommentarer fälldes! ”Man blir glad av korten - de kan användas i många sammanhang, alltifrån barn till ledarskapskurser!” 

Korten kan användas på olika sätt som inspiration till berättelser och som utgångspunkt för fortsatt arbete med kreativ inriktning. Det är bara fantasin som sätter gränser. Att få öva retorik, utan att egentligen tänka på det, är också  värdefullt för barn och skolungdomar.

Korten finns nu hos ett flertal återförsäljare och är till och med exporterade till svensktrakter i USA. I kortleken finns tips på hur man använder korten för storytelling - även på engelska!

 Många gillar tanken att inte allting behöver utgå från mobil eller dator/platta. Lite som förr i tiden!