ExPaddle

Motionsredskap för hemmabruk

Se filmen om ExPaddle

ExPaddle är en ny typ av motionsredskap för allsidig träning av muskler, hjärta och balans, särskilt effektiv för bålmuskulaturen, mage/rygg.
En paddel med två handtag - för träning i hemmiljö. Den är tillverkad i aspträ och är enkel att använda - gummibandet fästs med ett dörrfäste i springan mellan dörr och dörrkarm.

ExPaddle används på olika sätt för att involvera flera muskelgrupper. Gummibandet kan sättas antingen på mitten eller vid ena änden. Vissa av övningarna kan göras på ett ben, då övas balansen effektivt.

ExPaddle är testad på GIH. Så här skriver Johnny Nilsson, docent på GIH:s forskningslabb: "Slutsatser, test av ExPaddle: Resultaten visar att övningar med ExPaddle klarar av att aktivera målmuskulatur på bål samt övre och nedre extremiteter. Aktiveringsgraden är ibland likartad och högre än vid muskelaktivering vid träning med här utvalda konventionella styrkeapparaturbaserade övningar. Detta antyder att ExPaddle klarar av att ge en muskelaktivering motsvarande de testade övningarna för de konventionella apparaterna och metoderna."

ExPaddle har även testats av fysioterapeuter på Danderyds Sjukhus, Rehabavdelning, med mycket gott resultat.

Läs mer på ExPaddle.se    Se instruktionsfilm på youtube.
Köp den på ExPaddle.se   

ExPaddle är ett registrerat varumärke ®,  samt har svenskt och europeiskt designskydd.

Kontakt: wanja.bellander@binnova.se

Historik

Idén till ExPaddle fick jag hösten 2013 på ett strandcafé i Las Palmas. Jag såg några som höll på med Stand Up Paddling, SUP, ute på havet och tyckte att det såg väldigt effektivt ut. Det borde man kunna hålla på med på land -     och även på vintern.

Sagt och gjort. Väl hemma började jag experimentera med en stång och ett gummiband. Jag gjorde en prototyp av en paddel och sen var ExPaddle skapad. Min produkt skulle ha paddelhandtag i vardera änden för att ge fler möjligheter att greppa paddeln och därmed möjliggöra flera och olika övningar.

”Igenkänningsfaktorn” är viktig. Att direkt förstå hur ExPaddle kan användas innebär att man snabbt kommer igång.
Det finns en film på YouTube som visar olika alternativ till övningar och sen är det enkelt att själv komma på nya.

Min tanke med ExPaddle är att den används i hemmiljö för att stärka framförallt bålmuskulaturen, mage/rygg, eller core som det heter på ”fackspråk”. Musklerna i armar och ben får självklart också bra träning!
ExPaddle har testats på GIH och resultatet var mycket positivt. Den bålrotation man kan göra med ExPaddle var till och med mer effektiv än då testpersonen använde utrustningen som finns på GIH. 

ExPaddle tillverkas av ett välkänt företag och samarbete finns med olika rehabföretag och sjukgymnaster.
Varumärke samt svenskt och europeiskt designskydd finns.
ExPaddle säljs via Binnovas e-butik