Månadens Innovatör

1 september 2014

Smarta Saker har utsett Wanja Bellander till Månadens Innovatör för sällskapsspelet ”Det var en gång…” ett spel som stimulerar fantasi, improvisationsförmåga och berättarglädje.

Berättarkort - Blanda bilderna i kortleken och lägger dem med baksidan upp. En deltagare tar ett kort och börjar berätta en historia med utgångspunkt från bilden. Nästa tar ett nytt kort och fortsätter berättelsen, med koppling till den nya bilden. Resultatet blir en unik berättelse som styrs av slumpen och deltagarnas fantasi! Man skapar en berättelse tillsammans - som inte är beroende av dator/mobil - lite som förr i tiden!

Kortleken består av 42 bilder av Birgitta Folcker-Sundell samt 10 blanka för egna teckningar/idéer. Det ingår en svensk och en engelsk instruktion samt förslag på hur man kan variera spelet.