LärandeLek tipsar

Wanja Bellander 3 april 2015

Maria Björsell skriver om berättarkorten på

LärandeLek 

Storytelling – fantastiskt komplement till sagoboken och samtalen

I alla tider har människan berättat sagor för varandra. Det har varit för att bearbeta vardagen, ge förmaningar eller skapa spänning. Genom sagans värld har barnet lärt sig att förstå den komplexa omvärld som hon lever i. Detta berättararv lever ännu kvar i vissa kulturer men har en ganska undanskymd plats i vår vardag. Sagokorten ”Det var en gång…” kan förhoppningsvis skaka liv i sagoberättarna inom oss och våra barn.

Det var en gång – storytelling

Sagokorten ”Det var en gång…” består av 42 berättarkort, vars vackra illustrationerna inspirerar till både traditionella sagor men också till samtal om vardagliga ting. Bilderna kan antingen användas slumpvis eller genom att ditt barn eller du väljer ut de kort som berättelsen ska handla om. Tillsammans hittar ni sedan på egna sagor.

Dessa sagor stimulerar ditt barns språkutveckling, utvecklar hennes fantasi och väcker nyfikenhet på det berättande ordet. Dessutom har du som förälder möjlighet att ta upp händelser från ditt barns vardag i berättelsen. Vilket kan göra det lättare att prata om saker som kan vara svåra att samtala om.

Läs mer om sagokorten här